Benvido á páxina de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela

Desde a área de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela ofrecemos atención próxima aos cidadáns e cidadás na súa contorna social, garantindo o acceso aos servizos sociais en igualdade de condición.

Cita previa

O novo sistema de cita previa e xestión de quendas do Concello permite solicitar cita previa de xeito telemático nas principais oficinas do Concello.

SEMUS Servizo Municipal de Urxencias Sociais

O Concello de Santiago e Cruz Vermella activan o servizo SEMUS para asegurar a prestación as 24 horas do día dunha atención especializada a aquelas persoas que, de forma imprevista, se atopen en situación de vulnerabilidade social.
Horario: Luns a venres de 15:00 a 8:00 h. e as 24 horas dos días non laborables.

SEMUS
frecha

Servizos Sociais de Santiago de Compostela

O principal obxectivo deste portal é ofrecer aos cidadáns e cidadás de Santiago de Compostela, unha ferramenta informativa, áxil e eficaz e aproximar vos Servizos Sociais á veciñanza e mellorar a súa calidade de vida e garantir ou acceso en igualdade de condición Desde o Departamento municipal de Servizos Sociais facilitamos información directa e concisa sobre o conxunto de actuacións profesionais e axudas dirixidas a toda a cidadanía, así como, axudas específicas para dar resposta a determinadas situacións de necesidade social.

Servizos Sociais Santiago de Compostela

Dirixímonos a

Todas as persoas nas diferentes etapas da vida e a colectivos que requiran unha especial protección social.
Servizos Sociais Santiago de Compostela

Como

Mediante o equipo multidisciplinar de profesionais que integran ou Departamento municipal de Servizos Sociais do concello de Santiago de Compostela.
Servizos Sociais Santiago de Compostela

Onde

Nos establecementos públicos de servizos sociais, unidades de traballo social (UTE), centros específicos e a través de entidades coas que colabora o Concello de Santiago

Información e servizos para a cidadanía

Servicio documentos

Servizos e prestacións

Consulta áxil dos servizos e prestación da rede de Servizos Sociais do Concello de Santiago de Compostela

Servicio documentos

Centros e actividades

Consulta fácil e sinxela das características, o ámbito xeográfico e localización de cada equipamento, centro ou actividade

Trámites e xestións

Trámites e xestións

Localice toda a documentación e instrucións necesarias para realizar os seus trámites e xestións

Convenios

Convenios

Coñeza os programas e accións desenvolvidas en colaboración con diferentes asociacións e entidades de iniciativa social da cidade

Servicio documentos

Documentación de interese

Consulte aquí os textos normativos que regulan a relación xurídica coa cidadanía.

Servizo Municipal de Urxencias Sociais do Concello de Santiago de Compostela

Servicio 365 días do ano

Horario
Luns a venres de 15:00 a 8:00 h. e as 24 horas dos días non laborables.

Teléfono
112 Emerxencias
981 54 23 23 Policía Local

Que é?

É o Servizo Municipal de Urxencias Sociais de Concello de Santiago. Ofrece unha atención especializada de xeito inmediato ás persoas que, de forma imprevista, se atopen en situación de vulnerabilidade social. Os obxectivos son complementar a atención dos Servizos Sociais Municipais nos horarios nos que estes non están operativos, así como apoiar o labor realizado pola Policía Local, Bombeiros e Protección Civil cando no desenvolvemento das súas función se presenten problemáticas sociais que requiran inmediatez e sistemas especializados de resposta.

  • Activación en caso de urxencias sociais
  • Rutas coa unidades móvil para dar apoio ás persoas sen fogar.
  • Dispositivo especial de atención a persoas sen fogar ante climatoloxía adversa.
Como se activa?

Pode ser activado por:
-Calquera cidadán que observe unha situación de vulnerabilidade ou desprotección nunha persoa.
-A persoa que se sinta en situación de desprotección ou vulnerabilidade social.

    Chamando a:

  • 112 Emerxencias
  • 981 54 23 23 Policía Local