Trámites e xestións

Portada » Trámites e xestións

Canles de tramitación

De forma xeral, os trámites dos Servizos Sociais poden realizarse a través destas canles:

Para a solicitude da cita é imprescindible a identificación da persoa para a que se precisa realizar a consulta ou trámite e que indique o seu lugar de residencia, para asignarlle os profesionais que correspondan nos distintos Puntos de Atención de Servizos Sociais:

Listado de servizos

Nome do servizo

Tramitación

Solicitude

Axuda de inclusión social (AIS)

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Axudas de Urxencia/Emerxencia Social

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Bolsas Municipais para comedor, material escolar e actividades extraescolares

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Bonobus na modalidade carencia de recursos

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

BONOTAXI: Axudas Individuais para o uso do Servizo de taxi para persoas con dificultades de mobilidade

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Certificado de discapacidade

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Exención municipal da cota de auga

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Libranza para a adquisición dun servizo

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Libranza para a asistencia persoal

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Libranza para coidados no contorno familiar

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Libranza vinculada a servizo de atención residencial (Bono autonomía en residencia)

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Pensión non contributiva (PNC) de Invalidez

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Pensión non contributiva (PNC) de Xubilación

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestación municipal para a cobertura de necesidades básicas

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestación municipal para o equipamento básico da vivenda

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestación municipal para o fomento á educación

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestacións municipais complementarias á dependencia/discapacidade

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestacións municipais de habitabilidade e pobreza enerxética

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Prestacións municipais de saúde bucodental

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Programa municipal de inclusión das persoas sen fogar

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Programa municipal de inclusión residencial

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Programa municipal de inclusión social

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Renda Municipal de Garantía Básica cidadá

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de Teleasistencia Domiciliaria

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de Atención Telemática

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de axuda no fogar de dependencia

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de axuda no fogar de libre concorrencia

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de Cita Previa co Punto de Atención de Servizos Sociais

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de educación e apoio familiar

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo de Información, Orientación e Valoración

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo galego de apoio á mobilidade persoal (transporte adaptado)

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Servizo municipal de Urxencias Sociais: SEMUS Compostela

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Subsidio de mobilidade e gastos de transporte

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Valoración da situación de dependencia

Consulta de trámite e documentación

Cita Previa:

Sede electrónica

Ademais, pode consultar aquí os trámites específicos e a documentación dispoñible na SEDE ELECTRÓNICA
Ao acceder, seleccione a unidade tramitadora: C05.01.01 SERVIZOS SOCIAIS

Exemplo:

Servizo Municipal de Urxencias Sociais do Concello de Santiago de Compostela

Servicio 365 días do ano

Horario
Luns a venres de 15:00 a 8:00 h. e as 24 horas dos días non laborables.

Teléfono
112 Emerxencias
981 54 23 23 Policía Local

Que é?

É o Servizo Municipal de Urxencias Sociais de Concello de Santiago. Ofrece unha atención especializada de xeito inmediato ás persoas que, de forma imprevista, se atopen en situación de vulnerabilidade social. Os obxectivos son complementar a atención dos Servizos Sociais Municipais nos horarios nos que estes non están operativos, así como apoiar o labor realizado pola Policía Local, Bombeiros e Protección Civil cando no desenvolvemento das súas función se presenten problemáticas sociais que requiran inmediatez e sistemas especializados de resposta.

  • Activación en caso de urxencias sociais
  • Rutas coa unidades móvil para dar apoio ás persoas sen fogar.
  • Dispositivo especial de atención a persoas sen fogar ante climatoloxía adversa.
Como se activa?

Pode ser activado por:
-Calquera cidadán que observe unha situación de vulnerabilidade ou desprotección nunha persoa.
-A persoa que se sinta en situación de desprotección ou vulnerabilidade social.

    Chamando a:

  • 112 Emerxencias
  • 981 54 23 23 Policía Local